Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

110

Lê Bích Lãnh
30-01-2018

     Nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 12 và thứ 13 của Thường trực HĐND thành phố, sáng ngày 24/3/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về mục tiêu học 02 buổi/ngày đối với bậc tiểu học, số trường, lớp hiện có, tiến độ đầu tư, xây dựng, nâng cấp tại 16 trường tiểu học trên địa bàn thành phố và dự kiến kế hoạch học 02 buổi/ngày trong năm học 2015-2016. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài Chính và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

     Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đến tháng 9 năm 2014 có 02 công trình đã hoàn thành là Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh (06 phòng) và Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (05 phòng). Có 02 công trình tạm dừng: Trường Tiểu học Phù Đổng (do được tiếp nhận cơ sở 2 trên đường Lê Lợi) và Trường Tiểu học Trần Cao Vân (do thay đổi chủ trương, địa điểm đầu tư). Đến trước ngày 31/10/2014 có 15 công trình đã hoàn thành phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, UBND thành phố đã bố trí vốn đầu tư năm 2015 và giao cho UBND các quận, huyện làm Chủ đầu tư hoặc điều hành dự án các công trình này, dự kiến khởi công trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2015 và hoàn thành trước năm học 2015 - 2016. Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố kiến nghị: Đối với những dự án có khả năng chậm tiến độ so với ngày tựu trường năm học mới (Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên), đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Ban quản lý công trình và nhà thầu có kế hoạch bù tiến độ để đảm bảo đến trước ngày 20/8/2015 tất cả các công trình dự án đều hoàn thành, đưa vào sử dụng; Đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, đề nghị UBND các quận đôn đốc đẩy nhanh công tác chuẩn bị hồ sơ, đồng thời các Sở KH và ĐT, Sở Xây dựng ưu tiên thẩm định và bố trí vốn đầu tư để công trình sớm được triển khai thực hiện...
     Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những kiến nghị nêu trên của UBND quận và sẽ xem xét, báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong các buổi làm việc sắp tới.
                                                                                                                                                                                                          Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC