Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

124

Lê Bích Lãnh
30-01-2018

     Nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố, chiều ngày 29/10/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố.

     Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, trong năm 2015 ngành giáo dục đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách mới của các cấp được thực hiện kịp thời và đạt được những mục tiêu đề ra; Quy mô và mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển, có cơ cấu hợp lý giữa các ngành học, cấp học theo Đề án quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020. Trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; Chất lượng giáo dục các cấp được giữ vững, tỉ lệ học sinh khá, giỏi có tăng; số học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu các cấp đạt được những kết quả tốt. Công tác phổ cập giáo dục mầm non 05 tuổi được kiểm tra công nhận hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra; Công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; trong đó việc tuyển sinh trái tuyến đã được khắc phục so với các năm học trước; Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh - sinh viên được đẩy mạnh; đặc biệt chú trọng công tác giáo dục an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, giáo dục truyền thống - lịch sử địa phương và chủ quyền biển đảo…Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tuy có đầu tư song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của sự nghiệp giáo dục thành phố. Số vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm không đủ để đầu tư hoàn các dự án phát triển mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; công tác xây dựng phòng học bộ môn, phòng học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học còn chậm tiến độ và chưa đạt chỉ tiêu 100% học sinh tiểu học được học buổi/ngày theo kế hoạch đề ra; Nguồn thu chủ yếu là học phí ở các trường có sự chênh lệch rất lớn do mức thu học phí giữa các vùng địa bàn khác nhau; trong khi đó, ngân sách nhà nước phân bổ cho các trường theo tỉ lệ như nhau là chưa hợp lý và chưa công bằng trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Một bộ phận cán bộ, nhân viên ở các đơn vị, trường học không được hưởng phụ cấp công vụ hoặc các khoản phụ cấp khác... nên đời sống gặp không ít khó khăn; Chất lượng giáo dục nói chung, kết quả các kì thi, nhất là thi tốt nghiệp THPT quốc gia nói riêng, vẫn còn chênh lệch giữa các trường, các vùng, giữa GDTX và THPT; Một số tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị, trường học các cấp còn vi phạm các quy định của ngành, trong đó có việc dạy thêm, học thêm.

     Tại buổi làm việc, Sở có một số đề xuất, kiến nghị như: Ưu tiên bố trí kinh phí ngân sách kịp thời để giai đoạn 2 của Đề án xây dựng Ngân hàng đề thi giai đoạn 2012-2020 được triển khai đúng tiến độ; đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm bổ sung kinh phí để tiếp tục tăng thêm số lượng cho ngân hàng đề; Tăng cường đầu tư đội ngũ giáo viên, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, phối hợp với các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.

     Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những kiến nghị nêu trên của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và sẽ xem xét báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong các buổi làm việc sắp tới.

                                                                                                                                                                                                  Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC