Ban Văn hóa - Xã hội HDDND thành phố làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

93

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

     Thực hiện chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa VIII. Sáng ngày 14/11/2013, Ban Văn hóa - Xã hội có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội năm 2013, kế hoạch các tháng cuối năm và những kiến nghị, đề xuất với HĐND thành phố trước kỳ họp. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố.

     Các vấn đề Bình đẳng giới; bạo lực gia đình; việc làm; quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và bố trí nhà chung cư cho phụ nữ, đó là 05 nội dung chính tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Mặc dù những nội dung trên được các cấp Hội Phụ nữ triển khai và thực hiện khá đồng bộ, có chiều sâu, có tính tích cực, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Công tác giám sát đối với công tác bình đẳng giới, đặc biệt là công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của cơ quan quản lý nhà nước chưa được thường xuyên. Cơ chế về công tác đào tạo nghề như tạo những ngành nghề chuyên sâu phù hợp với đặc tính của lao động nữ cũng cần được quan tâm… Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã tìm hiểu thêm một số vấn đề như: tình trạng một số phụ nữ đánh bạc, nhất là ở quận Thanh Khê, Sơn Trà; cách quản lý, điều hành quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; sự chênh lệch về giới ở đội ngũ giáo viên… Hội cũng kiến nghị với Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, giải quyết bố trí chung cư cho 72 hộ phụ nữ nghèo đơn thân nuôi con; có ý kiến với UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan sớm cấp vốn đối ứng cho 63 Chi hội Phụ nữ đã hoàn thành cuộc vận động Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo.

     Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận những kiến nghị nêu trên của Hội và sẽ xem xét báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong các buổi làm việc sắp tới.

                                                                                                                                                                                                                   Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC