Ban Văn hóa - Xã hội HBan Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm việc UBND phường Hải Châu I và một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường

80

Lê Bích Lãnh
29-01-2018

    Chiều ngày 31/5/2013, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố có buổi làm việc với UBND phường Hải Châu I, Công an phường Hải Châu I, Ban giám hiệu trường Mầm non 20/10, trường Tiểu học Phù Đổng, trường THCS Trưng Vương về tình hình công tác phổ cập và chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2013 - 2014 trên địa bàn phường Hải Châu I. Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố.

   Lãnh đạo phường báo cáo hiện nay trên địa bàn phường có 4.252 hộ với 20.294 khẩu, trong đó có 1.216 hộ với 5.512 khẩu có hộ khẩu nhưng không sinh sống tại địa phương. Qua khảo sát, hiện nay tổng số cháu sinh năm 2007 vào lớp 1 năm học 2013 - 2014 tại trường Phù Đổng có hộ khẩu là 431 cháu, tổng số cháu sinh năm 2002 vào lớp 6 năm học 2013 – 2014 tại trường THCS Trưng Vương là 344 cháu. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cũng có kiến nghị để công tác tuyển sinh được diễn ra thuận lợi và giảm quá tải cho các trường, kính đề nghị chính quyền các cấp, công an tăng cường trách nhiệm đối với công tác quản lý nhập cư; đối với các hộ đã giải tỏa, bán nhà đi khỏi địa phương trên 6 tháng đề nghị cơ quan chức năng cho cắt khẩu khỏi địa phương…

   Chủ trì buổi làm việc đã ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị để báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước khi trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.

                                                                                                                                                                                                   Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC