BAN PHÁP CHẾ HỌP THẨM TRA TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

1244

Hồ Thị Minh Hiếu
06-08-2021

     Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, để chuẩn bị nội dung phục Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức họp Ban để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra, nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ hop. Tham dự cuộc họp có đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng các thành viên Ban Pháp chế.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo một số hoạt động của Ban từ đầu nhiệm kỳ, đồng thời thông qua dự thảo về báo cáo thẩm tra, báo cáo hoạt động 6 tháng của Ban.

     Các thành viên Ban Pháp chế cơ bản thống nhất những kết quả đã đạt được và đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thẩm tra và báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Pháp chế.

     Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC