BAN PHÁP CHẾ HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 17

1147

Hồ Thị Minh Hiếu
10-04-2021

     Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều ngày 08 tháng 4 năm 2021, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức làm việc với Sở Nội vụ; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Ông Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

     Ban Pháp chế HĐND thành phố được Thường trực HĐND thành phố phân công thẩm tra các báo cáo về tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố;  các Tờ trình của UBND thành phố về bầu và miễn nhiệm các chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về biên chế công chức của UBND phường ở từng quận; Công văn về việc rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính,  kết quả triển khai nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng trình tại Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa IX.

     Tại cuộc họp, các thành viên Ban cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế. Đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm tra của Ban và các sở ngành liên quan trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC