Ban Pháp Chế HĐND thành phố làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn về kết quả thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

1426


13-06-2022

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị có liên quan về kết quả thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các hộ dân thuộc dự án K98, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đồng chí Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND quận trình bày báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn với đất dự án K98. Theo đó, dự án Khu nhà ở gia đình quân đội K98, phường Mỹ An có 386 lô đất, đến nay UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành Quyết định giao đất và đã cấp giấy chứng nhận QSD đất 374 lô đất của dự án, đến nay đã có 68 trường hợp nộp hồ sơ xin cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 39 trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bổ sung tài sản nhà trên đất; 01 hồ sơ công dân xin rút và 27 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, các hồ sơ đều đảm bảo bảo điều kiện, không gặp vướng mắc và công dân không còn phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung này.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn, Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, đánh giá cao sự nổ lực của các cấp ngành liên quan, nhất là sự vào cuộc kịp thời của Sở Tài nguyên và Môi trường khi ban hành Công văn số 4882/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/11/2021 và Thông báo số 337/TB-STNMT ngày 31/12/2021 liên quan đến kiến nghị của cử tri đối với việc đề nghị bổ sung tài sản gắn liền với đất của các hộ dân tại dự án Khu nhà ở gia đình quân đội K38 phường Mỹ An, để hướng dẫn các đơn vị có cơ sở thực hiện; đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND phường Mỹ An tiếp tục thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết về chủ trương, chính sách liên quan đến nội dung trên để người dân được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.

CÁC TIN KHÁC