Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với UBND quận Hải Châu về biên chế công chức

1145

Hồ Thị Minh Hiếu
08-04-2021

     Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 và chuẩn bị cho báo cáo thẩm tra của Ban tại kỳ họp HĐND thành phố. Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với UBND quận về biên chế công chức của UBND các phường theo Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND quận Hải Châu đã trình bày báo cáo về đặc điểm tình hình thực tiễn quản lý tại địa phương và tình hình thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay tại UBND 13 phường thuộc quận. Số lượng cán bộ công chức hiện nay tại các phường được thực hiện theo số lượng phân bổ tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính Phủ, theo đó số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức làm việc tại các phường thuộc quận hiện nay là 167 người trên tổng số 172 người được giao theo quy định. Từ thực tiễn quản lý và khối lượng công việc thực tế, UBND quận Hải Châu đã đề xuất các tiêu chí để phân bổ số lượng công chức tại phường theo nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021. Lãnh đạo UBND quận đề xuất UBND thành phố giao quyền cho UBND quận chủ động điều tiết biên chế công chức giữa các phường theo từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong định mức biên chế được giao.

     Qua báo cáo của UBND quận, đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của quận trong thời gian vừa qua, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của quận, sẽ nghiên cứu kiến nghị cụ thể với Thường trực HĐND thành phố; đồng thời đề nghị UBND quận căn cứ các tiêu chí cụ thể về dân số, diện tích và mức độ phức tạp về quản lý kinh tế, xã hội, anh ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… để phân bổ số lượng biên chế tại các phường cho phù hợp.

CÁC TIN KHÁC