Ban pháp chế HĐND thành phố làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

232

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Ban pháp chế HĐND thành phố và chuẩn bị cho Báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa IX, sáng ngày 14/7/2016 Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn thành phố; đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

      Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, thời gian qua việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố được đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 17/2014/QĐ-UB ngày 04/6/2014 của UBND thành phố như: chế độ chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị; chế độ phụ cấp đặc thù, chế độ ốm đau, nghỉ việc...Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển hiện nay, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng và huy động lực lượng tham gia huấn luyện, hoạt động ở cơ sở. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đề nghị thành phố xem xét nâng mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân cơ động, tại chỗ, phòng không, pháo binh, công binh, thông tin, y tế, hóa học, trinh sát từ hệ số 0,08 lên 0,10 mức lương cơ sở tương ứng số tiền 121.000đ/ngày; dân quân biển từ hệ số 0,12 lên 0,14 mức lương cơ sở tương ứng số tiền 169.000đ/ngày.   

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế thống nhất việc đề xuất nâng mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố và đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu cho UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố xem xét quyết định.

                                                                                                    Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC