Ban pháp chế HĐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

243

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba HĐND thành phố, sáng ngày 29/11/2016, Ban Pháp chế HĐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên trong Ban và đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với các Báo cáo UBND thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố về kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Tờ trình về Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2017, Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

     Thành viên Ban cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của UBND thành phố, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ như: hiệu quả một số mặt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn hạn chế; tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất hoạt động ngày càng liều lĩnh, táo bạo và manh động hơn. Công tác thi hành án dân sự trong năm đạt thấp hơn năm trước, số lượng việc, tiền có điều kiện thi hành vẫn còn nhiều; sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án với chính quyền cơ sở có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động của các cơ quan tư pháp còn bộc lộ những hạn chế về chất lượng kháng nghị hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; số vụ án hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy có giảm nhưng còn nhiều; số án bị hủy do sai tăng; chất lượng giải quyết các vụ án hành chính chưa đạt yêu cầu; ban hành Quyết định thi hành án phạt tù không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thành viên Ban cũng đưa ra các giải pháp kiến nghị UBND thành phố, các ngành khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

      Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp, Ban Pháp chế sẽ tổng hợp, bổ sung và hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra để trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                        Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC