BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3862/QĐ-UBND NGÀY 14/7/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ

925

Lương Xuân Bá
30-08-2018

     Chiều ngày 28/8/2018, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố trên địa bàn quận; đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của UBND quận, đến nay UBND quận đã tiếp nhận 158 đơn xin giao đất để hợp thửa của công dân đề nghị Sở Xây dựng xác nhận quy hoạch theo quy định và 21 trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận quy hoạch của UBND quận theo phân cấp tại Công văn số 5843/SXD-QHKT ngày 27/6/2018 của Sở Xây dựng. Đồng thời, UBND quận cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố bàn giao chưa đầy đủ các hồ sơ liên quan đến rẻo đất (đơn xin giao đất, biên bản đề xuất, trích đo sơ đồ kỹ thuật thửa đất, quyết định đơn giá đất của Hội đồng giá), các hộ liền kề rẻo đất thỏa thuận thống nhất phần diện tích xin hợp thửa vẫn phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.  

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng đất rẻo của quận, UBND quận đã chủ động, tích cực trong công tác rà soát, tổng hợp quỹ đất rẻo, lập phương án sử dụng đất rẻo đưa vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm; đồng thời, đề nghị UBND quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc xác nhận quy hoạch, bàn giao hồ sơ đất rẻo…  nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của công dân.

CÁC TIN KHÁC