BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT RẺO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ

924

Lương Xuân Bá
29-08-2018

     Sáng ngày 28/8/2018, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn quận; đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, thực hiện Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND thành phố Ban hành Quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố, UBND quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện, đến nay UBND quận đã tiếp nhận 31 đơn xin giao đất để hợp thửa của công dân, song UBND quận chỉ mới ban hành quyết định giao đất rẻo 01 trường hợp, 30 trường hợp còn lại không đủ điều kiện để ban hành quyết định giao đất rẻo như: đất rẻo không nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm, rẻo đất đã có chủ trương làm nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm dân phòng, rẻo đất chờ dự án hoàn thành mới xác định được ranh giới…; đồng thời, UBND quận cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như công tác rà soát, tổng hợp quỹ đất rẻo để lập phương án sử dụng qua nhiều công đoạn, thời gian kéo dài, không đủ nhân lực để thực hiện, các đơn vị quản lý đất rẻo (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các Ban Quản lý dự án) bàn giao chưa đầy đủ các hồ sơ liên quan đến rẻo đất. Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Ban Pháp chế nhận thấy tính chủ động trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 3862/QĐ-UBND của một bộ phận cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai quận Thanh Khê còn rất hạn chế.  

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3862/QĐ-UBND của UBND thành phố, chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong công tác rà soát, tổng hợp quỹ đất rẻo trên địa bàn, đồng thời tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

CÁC TIN KHÁC