Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác quản lý nhân hộ khẩu tại các khu chung cư trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

237

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Sáng ngày 14/9/2016 Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Công ty Quản lý Nhà chung cư về công tác quản lý nhân hộ khẩu tại các khu chung cư trên địa bàn phường; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Công an thành phố, HĐND, UBND phường Hòa Minh và cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn;  đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng ban pháp chế chủ trì buổi làm việc.

 Theo báo cáo của Công an phường Hòa Minh, trên địa bàn phường cóa 24 block nhà chung cư được bố trí tại 04 khu dân cư gồm: Khu chung cư cơ sở hạ tầng ưu tiên, khu chung cư Hồ Tùng Mậu, khu chung cư Hòa Phú 4 và khu chung cư Thanh Lộc Đán, với 891 hộ, 3.211 khẩu. Thời gian qua, Công an phường thực hiện khá tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu tại các khu chung cư trên địa bàn phường, nhờ đó tình hình an ninh trật tự tại các khu chung cư được đảm bảo ổn định. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhân hộ khẩu tại các khu chung cư do một số hộ dân không có sổ tạm trú hoặc sổ tạm trú đã hết hạn nhưng không gia hạn do tự ý mua bán, sang nhượng bằng giấy viết tay, hợp đồng không qua công chứng, không ký kết hợp đồng thuê căn hộ chung cư với Công ty Quản lý Nhà chung cư nên không đáp ứng đầy đủ các thủ tục để đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương; mặt khác, một số hộ dân cho thuê lại căn hộ chung cư mà không khai báo với cơ quan Công an.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng ban pháp chế ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quản lý nhân hộ khẩu tai các khu chung cư trên địa bàn phường; đồng thời đề nghị Công ty Quản lý Nhà chung cư tích cực, chủ động phối hợp Công an, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hòa Minh vận động, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ khi ký kết hợp đồng thuê căn hộ chung cư; đồng thời thực hiện rà soát, phân loại theo từng đối tượng cụ thể theo Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 22/5/2013 của Thường trực HĐND thành phố, trên cơ sở đó Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố các giải pháp liên quan đến việc quản lý, cho thuê căn hộ chung cư, chính sách miễn, giảm tiền thuê, phương thức truy thu tiền thuê... cho Thường trực HĐND thành phố tại phiên họp giao ban thường kỳ tháng 9/2016 của Thường trực HĐND thành phố.

                                                                                               Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC