Ban pháp chế giám sát tình hình thực hiện đề án sắp xếp, nâng cao trách nhiệm người hoạt động không chuyên trách xã, phường trên địa bàn thành phố

236

Ban Pháp chế
30-01-2018

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Ban pháp chế HĐND thành phố, chiều ngày 07/9/2016, Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với UBND phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) về tình hình thực hiện Đề án sắp xếp, tinh giản, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách xã, phường; thành phần tham dự gồm thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Pháp chế HĐND quận, Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Khuê Trung; đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc.

          Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi có Nghị quyết 133/2015/NQ-HĐND của HĐND thành phố khóa VIII và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố, UBND phường Khuê Trung đã xây dựng đề án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phường trình UBND quận phê duyệt. Theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, phường Khuê Trung là phường loại 1 nên số lượng tối đa là 22 người, sau khi sắp xếp hiện nay còn 19 người. Thời gian qua việc tuyển chọn, bố trí, thực hiện các chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách của phường Khuê Trung được đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố...Tuy vậy, tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND phường đã nêu bật những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện đề án như chế độ chính sách về bảo hiểm, thai sản cho những người hoạt động không chuyên trách chưa được đảm bảo, việc bố trí chức danh Thanh tra nhân dân vào khối chính quyền chưa thật sự phù hợp, trên thực tế, việc sắp xếp bố trí các chức danh đảm bảo tiêu chuẩn về tuổi, trình độ chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn,...   

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện đề án của phường Khuê Trung, đồng thời đề nghị lãnh đạo phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách; có giải pháp, lộ trình phù hợp để sắp xếp, bố trí người đủ tiêu chuẩn theo quy định trên tinh thần tinh gọn, kiêm nhiệm công việc. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế cũng đề nghị Sở Nội vụ cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời hướng dẫn những vướng mắc của các địa phương, nghiên cứu đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về những quy định đã phát sinh bất cập, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Đối với những kiến nghị, đề xuất của phường, Ban Pháp chế ghi nhận và sẽ tăng cường hoạt động giám sát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để có chỉ đạo kịp thời, đồng thời kiến nghị với các cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

          Trước đó, sáng ngày 07/9/2016, Ban Pháp chế HĐND thành phố cũng có buổi làm việc với UBND xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) về nội dung nêu trên.

                                                                                                      Ban Pháp chế

CÁC TIN KHÁC