Ban KT-NS giám sát công tác giải tỏa, đền bù và bố trí đất tái định cư.

51

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

       Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác giải tỏa đền bù và bố trí tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố, theo kế hoạch giám sát, sáng ngày 23/11/2017, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Nho Trung, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

     Theo Báo cáo giám sát, tính đến thời điểm 30/9/2017, trên địa bàn thành phố có 214 dự án giải tỏa, với 171 dự án dở dang và 43 dự án mới triển khai. Tổng số hồ sơ cần giải tỏa 71.425 hồ sơ; đã bàn giao mặt bằng đến nay 49.687 hồ sơ. Quỹ đất tái định cư thành phố thực tế hiện có chưa bố trí là 15.739 lô. Vốn giải ngân rất chậm, đến 31/10/2017 mới đạt 48,9% kế hoạch. Với yêu cầu phát triển đô thị, trong những năm qua, thành phố đã nỗ lực lớn trong việc di dời, giải tỏa, bố trí tái định cư cho hàng ngàn hộ dân, đáp ứng quá trình phát triển của thành phố. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã tác động làm cho việc thực hiện nhiệm vụ này ngày càng phát sinh nhiều vướng mắc cần được khắc phục. Từ kết quả giám sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn, Đoàn giám sát đã nêu cụ thể những bất cập, vướng mắc; qua đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm xử lý tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải tỏa, đền bù và bố trí TĐC trong thời gian đến. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề sẽ được hoàn chỉnh trình HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 6 khóa IX diễn ra vào đầu tháng 12 sắp đến./.  

                                                                                                                                                                                                 Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC