Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Sơn Trà giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận

295

Thanh Nhàn
30-01-2018

     Thực hiện Chương trình giám sát năm 2017 và Đề án “Thành phố 4 an”, vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã triển khai giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. Cuối tháng 4 năm 2017, Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với Ban Quản lý chợ loại 2, các phường An Hải Bắc, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ và kết hợp đi kiểm tra thực tế và giám sát thông qua báo cáo của các phường còn lại. Trưởng đoàn giám sát là đồng chí Vũ Bá Bảo, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Sơn Trà. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các thành viên của Ban KT-XH, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND quận, UBMTTQVN quận, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà.

     Qua báo cáo của Ban Quản lý chợ loại 2, hiện tại trên địa bàn quận đã xây dựng được một chợ đạt tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm là chợ An Hải Đông. Trong năm 2017 tiếp tục xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các chợ Nại Hiên Đông, Phước Mỹ và Mân Thái. Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã nêu các khó khăn trong công tác nhân sự, quản lý, tuyên truyền, cơ sở vật chất và đề xuất các kiến nghị đối với Đoàn. Đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị và sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo Thường trực HĐND quận xem xét.

     Đối với các phường trên địa bàn, thời gian qua đã thực hiện tương đối tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp. Các địa phương đã tổ chức mitting tuyên truyền chương trình “Thành phố 4 an”, tổ chức lồng ghép tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố; tổ chức tọa đàm chủ đề vệ sinh an toàn thực phẩm (phường Nại Hiên Đông), xây dựng điểm tuyến đường Hà Bổng là tuyến đường Văn minh đô thị lồng ghép việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (phường Phước Mỹ)... Qua giám sát, Đoàn đã đề nghị các phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời phản ảnh đến cơ quan chức năng đối với những cơ sở kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhóm trẻ độc lập tư thục, các cơ sở sản xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý, xử lý các điểm bán hàng rong trước cổng trường; sử dụng hiệu quả thiết bị kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã được trang bị cho các địa phương đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các địa phương để báo cáo Thường trực HĐND quận xem xét.

                                                                                           Thanh Nhàn

CÁC TIN KHÁC