Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức tọa đàm để bàn về việc giám sát, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

25

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Sáng ngày 06/3/2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm để bàn về việc giám sát, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tham dự buổi tọa đàm gồm có: Lãnh đạo và các thành viên Ban KT-NS; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban VH-XH; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; các đồng chí là đại biểu HĐND thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2004-2011), khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), hiện đang là doanh nhân trên địa bàn thành phố.

     Qua thảo luận, hầu hết các đại biểu đều hoan nghênh việc thành phố đã chọn năm 2014 là "Năm doanh nghiệp", đồng thời bày tỏ sự đồng tình cao với Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2014" do UBND thành phố ban hành. Bên cạnh đó, các đại biểu tiếp tục đề nghị thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và người dân được biết, không chỉ gói gọn thực hiện trong bộ phận các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp; trong công tác tuyên truyền phải làm rõ quan điểm, mục tiêu là coi doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ, chứ không chỉ là đối tượng được hỗ trợ. Đồng thời để thực hiện tốt chương trình cần có sự quyết tâm cao của cả chính quyền và doanh nghiệp. Sớm cụ thể hóa, có lộ trình thực hiện cụ thể chương trình, có tổng kết, sơ kết đánh giá; xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc thực hiện. Đối với UBND thành phố thì cần phải phân công 01 lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thay vì nặng về thực hiện các chế tài, xử phạt; nâng cao chất lượng của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”; có chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho CBCC nhà nước có hoạt động trực tiếp đối với doanh nghiệp...

     Liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, các đại biểu cho rằng để doanh nghiệp phát triển, không chỉ là hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp mà cần hỗ trợ thích đáng cho đội ngũ công nhân - một bộ phận đông đảo quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị thành phố có chính sách cụ thể về nhà ở, chợ, nhà trẻ ở các khu công nghiệp. Đồng thời cần tăng cường vai trò của tổ chức Liên đoàn Lao động trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân. Cần có chính sách hỗ trợ trực tiếp về vốn, đất đai, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp... Việc chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu cần tổ chức sớm và nên phân theo 03 lĩnh vực để khen thưởng (DN FDI, DNNN, DNTN), tiêu chí chọn theo quy mô ngành nghề, tác động đến cộng đồng xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách. Nghiên cứu và thực hiện tốt các giải pháp về xây dựng vườn ươm doanh nghiệp.

     Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp và trình Thường trực HĐND thành phố để có những kiến nghị thực hiện tốt năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC