Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với Sở Xây dựng về tình hình hoạt động của ngành trong 06 tháng đầu năm 2014

24

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

Thực hiện nội dung Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2014 và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, ngày 12/6/2014, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành 06 tháng đầu năm; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Mai Đức Lộc chủ trì buổi làm việc. Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố cùng tham dự.

     Báo cáo về tình hình rà soát và công bố đồ án quy hoạch trên địa bàn, lãnh đạo Sở cho biết trong 06 tháng đầu năm Sở đã tiếp tục rà soát 18 đồ án theo đó đề nghị hủy 05 đồ án, điều chỉnh 8 đồ án và đôn đốc tiến độ 05 đồ án. Về đầu tư xây dựng nhà chung cư đến nay đã hoàn thành 8.498 căn hộ và đã bố trí 7.538 căn hộ cho diện giải giải tỏa và người có thu nhập thấp. Công tác quản lý, sử dụng đối với nhà công sản trên địa bàn thành phố đang được tập trung rà soát để tham mưu cho UBND thành phố, nhất là trụ sở làm việc của các sở, ngành sau khi chuyển vào Trung tâm Hành chính. Về ngập úng, đến nay Sở đã xây dựng ban hành tiêu chí phân biệt các điểm ngập úng, đề xuất đưa 17 công trình ngập úng trọng điểm bổ sung vào dự án phát triển Bền vững - Hợp phần I... Ngoài ra, lãnh đạo Sở cũng đã báo cáo cụ thể về việc thực hiện các lời hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 8; tình hình thực hiện Đề án Phát triển xây xanh đô thị giai đoạn 2011-2015...
     Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Mai Đức Lộc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách đánh giá cao những nổ lực, cố gắng của Sở Xây dựng về những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Sở quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc; cần có biện pháp giải quyết rốt ráo đối với những trường hợp vi phạm trong sử dụng căn hộ chung cư; tiếp tục tập trung giải quyết thỏa đáng đối với các lô đất trống trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng đá mỹ nghệ non nước; đôn đốc có hiệu quả trong việc xúc tiến đầu tư xây dựng siêu thị Nguyễn Kim; tham mưu một cách toàn diện đối với công tác quy hoạch Âu thuyền Thọ Quang; công tác bán nhà công sản cần công khai, có quy chế cụ thể; đồng thời sớm rà soát tất cả các tuyến đường tại các khu dân cư trên địa bàn đã có trên 50% hộ dân sinh sống để thảm nhựa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng ổn định cuộc sống người dân. Ban Kinh tế-Ngân sách ghi nhận những kiến nghị của Sở và sẽ chọn lọc để báo cáo với Thường trực HĐND thành phố trong thời gian đến.
                                                                                                                                                                                          Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC