Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường trước kỳ họp thứ 7

16

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VIII, sáng ngày 29/5/2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành 06 tháng đầu năm, một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VIII do Sở tham mưu. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội. Đồng chí Mai Đức Lộc, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

    Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm Sở đã tập trung thực hiện kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 01 cấp theo mô hình dữ liệu tập trung; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "thu gom rác theo giờ" tại 29 tuyến đường và 01 khu dân cư, dự kiến sẽ mở rộng thêm 10 tuyến đường trong tháng 6 đến; tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, các khu công nghiệp, các điểm nóng đã được kiểm soát một cách tương đối; hoạt động của các trạm xử lý nước thải tập trung đã cơ bản đi vào ổn định, kết quả phân tích nước thải sau xử lý cho thấy hầu hết các thông số ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép. Về mức thu phí vệ sinh môi trường, lãnh đạo Sở cho biết mức thu phí đang áp dụng theo Thông tư 97/2006/TT-BTC như hiện nay là không còn phù hợp, UBND thành phố đã thống nhất trình Bộ Tài chính cho phép nâng mức phí làm cơ sở xây dựng mức thu phí mới trình kỳ họp HĐND thành phố sắp đến; ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ TN-MT, Sở cũng đã tham mưu trình tại kỳ họp HĐND lần này về Quy hoạch bảo vệ và phát rừng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TN-MT đã có đề xuất, kiến nghị với HĐND thành phố về một số chủ trương liên quan đến công tác quản lý đất đai; về chỉ tiêu biên chế cho Văn phòng Đăng ký QSD đất 1 cấp; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

     Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của ngành TN-MT 06 tháng đầu năm, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của Sở để lựa chọn, báo cáo, đề xuất với Thường trực HĐND thành phố xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                    Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC