Ban Kinh tế-Ngân sách triển khai giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động các khu công nghiệp

29

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 16/4/2014 của Thường trực HĐND thành phố thành lập Đoàn giám sát về tình hình hoạt động các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố; theo Kế hoạch số 210/HĐND-ĐGS của Đoàn Giám sát, chiều ngày 21/8/2014, Đoàn giám sát của Ban KT-NS đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng về tình hình hoạt động của 02 KCN:  Hòa Khánh và Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang.

     Sau khi nghe báo cáo của Công ty về tình hình sử dụng đất, tình hình thu nợ tiền sử dụng đất và sử dụng hạ tầng; kết quả thực hiện các kiến nghị đề xuất của Tổ kiểm tra, rà soát quỹ đất các KCN theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo 198/TB-TU ngày 28/2/2014; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý và một số kiến nghị có liên quan. Đoàn Giám sát đề nghị Công ty làm rõ thêm một số vấn đề như đánh giá hiệu quả hoạt động của 02 KCN, nhất là về hiệu suất đầu tư; năng lực sản xuất, tình hình sử dụng lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp; hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý môi trường tại các KCN...; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Công ty để có kiến nghị trong thời gian đến.

     Theo Kế hoạch, trong tháng 9, Đoàn Giám sát sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng; Công ty TNHH Massda Land; Công ty CP đầu tư KCN Hòa Cầm; Ban Quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng và đi kiểm tra thực tế tại các KCN để có báo cáo kết quả giám sát trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 11 vào cuối năm 2014.

                                                                                                                                                                                       Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC