Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài chính

38

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016, chiều ngày 12/10/2016, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, do đồng chí Phan Thị Thúy Linh - Trưởng ban chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Tài chính để trao đổi một số nội dung liên quan.

     Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính về dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các công trình dự án trên địa bàn thành phố; kinh phí hoạt động của HĐND cấp quận, huyện, phường xã; kinh phí bố trí phục vụ công tác quản lý chung cư qua các năm, tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách đã trao đổi cụ thể những thay đổi mới về tiêu chuẩn, định mức xe sơ với hiện hành; sự cần thiết phải tăng, giảm tiêu chuẩn, định mức; đề nghị đơn vị báo cáo rõ số lượng xe và hướng điều chuyển trên số xe hiện có; kế hoạch mua sắm mới nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, định mức mới; đồng thời, bàn về việc xử lý những vướng mắc trong việc chậm giải ngân XDCB, cũng như thống nhất kinh phí để đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp sau quá trình thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường...

     Trên cơ sở kết quả trao đổi với Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ có ý kiến với Thường trực HĐND thành phố về các vấn đề liên quan cũng như tổng hợp phục vụ công tác thẩm tra, báo cáo tại Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố sắp đến”

                                                                                                                                                                                                Phan Thị Tuyết  Nhung

CÁC TIN KHÁC