Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư

49

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát và chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2017, sáng ngày 21/06, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có  buổi làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư về về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện, điều chỉnh vốn XDCB; tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài…. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, Cục Thống kê và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

 

     Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, 06 tháng đầu năm, trong điều kiện kinh tế trong nước trên đà phục hồi những vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, nhân dân, kinh tế - xã hội của thành phố đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 8,1% so với cùng kỳ 2016. Du lịch tiếp tục sôi động và khởi sắc. Khách du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 33%. Sản xuất công nghiệp, thủy sản – nông - lâm tăng trưởng khá. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả khả quan, bằng 55,1% dự toán. Công tác triển khai các công việc phục vụ APEC 2017 được quan tâm chỉ đạo xuyên suốt. Các công trình, dự án trọng điểm được đầu tư theo đúng tiến độ, đặc biệt 02 công trình Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố.  Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 còn những khó khăn; một số tồn tại, hạn chế: thu hút đầu tư vẫn còn rất thấp; các dự án chậm triển khai ven biển triển khai với tiến độ chậm; việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản là rất thấp so với kế hoạch vốn được giao…

     Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách đã ghi nhận những kết quả mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, Ban yêu cầu Sở tiếp tục có những phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân của những thuận lợi, khó khăn để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố đạt kết quả tốt hơn trong 06 tháng cuối năm 2017 và những năm đến./.

                                                                                                                                                                                  Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC