Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Công thương

35

Phạm Trần Minh Tuyến
29-01-2018

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2015, chiều ngày 4/11/2015 Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

     Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Công thương về kết quả đạt được cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 41.500 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2015 ước đạt 1.295 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu năm 2015 ước đạt 1180 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất tiếp tục được thực hiện hiệu quả với trọng tâm là xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tổ chức giao thương được nâng tầm khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Tuy vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng trưởng chưa thật ổn định; hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, sức mua chưa cao, đầu tư trong và ngoài nước chưa khởi sắc. Thị trường xuất khẩu cạnh tranh gay gắt, các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu xu hướng ngày càng tăng.

     Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về khả năng cạnh tranh, ứng phó trước những thách thức và tận dụng, nắm bắt cơ hội của doanh nghiệp trong bối cảnh đất nước thực hiện lộ trình mở cửa thị trường, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới; đồng thời thảo luận về một số kiến nghị của Sở Công thương nêu ra và ghi nhận để báo cáo, đề xuất với Hội đồng nhân dân thành phố.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Phạm Trần Minh Tuyến

CÁC TIN KHÁC