BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỌP THẨM TRA TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA X

1247

Nguyễn Lệ Quyên
10-08-2021

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021, chiều ngày 09/8/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và các dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính.

     Tại phiên họp, các thành viên Ban đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác như: Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố… Đồng thời, cho ý kiến về nội dung báo cáo thẩm tra của Ban.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận và tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND   thành phố.

CÁC TIN KHÁC