Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng

41

Lê Thị Thu Hà
29-01-2018

     Chiều ngày 10/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2016, trọng tâm là công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tình hình triển khai thực hiện dự án công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp.  Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

 

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố ghi nhận những khó khăn và vướng mắc hiện nay của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thành quy trình chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đã có sự chuyển đổi trong kinh doanh sản xuất có hiệu quả.

                                                                                                                                                                                                                                                   Lê Thị Thu Hà

CÁC TIN KHÁC