Ban Đô thị làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

290

Phạm Trần Minh Tuyến
30-01-2018

     Chiều ngày 21/6/2017, thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian qua và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố. Đồng chí Tô Văn Hùng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

     Thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lê Quang Nam, Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác của ngành trong 6 tháng đầu năm, tiến độ xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường của thành phố, kết quả triển khai số hoá dữ liệu đất đai để phục vụ quản lý đô thị và tình hình hoạt động khoáng sản, ký quỹ, hoàn thổ, cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố… Tại cuộc họp, các thành viên của Đoàn giám sát đã có sự trao đổi về các vấn đề liên quan đến giải pháp xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường, tiến độ dự án khu xử lý chất thải rắn Hòa Nhơn, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, tình trạng các dự án chậm triển khai và việc hoàn thổ sau khi khai thác khoáng sản…
      Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tô Văn Hùng ghi nhận những nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường thời gian qua, đề nghị Sở tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những kết quả đạt được và các kiến nghị, đề xuất của Sở, Ban sẽ xem xét để đưa vào báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp đến./.
                                                                                                        Phạm Trần Minh Tuyến

CÁC TIN KHÁC