BAN ĐÔ THỊ LÀM VIỆC VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1041

Phạm Trần Minh Tuyến
19-11-2019

     Chiều ngày 16/11/2019, thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019, Ban Đô thị tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2019, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; những vướng mắc, tồn tại và đề xuất. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì cuộc họp.

     Thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND và một số vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác quản lý của Sở thời gian qua như việc thực hiện Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ; các biện pháp nhằm chấn chỉnh tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn Hòa Vang; công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất hàng năm; Đề án số hóa dữ liệu đất đai; công tác quản lý cấp phép mỏ, khai thác tài nguyên nước ngầm; các biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số điểm nóng trên địa bàn thành phố… Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn đề nghị Sở báo cáo thêm một số nội dung liên quan đến tình hình quản lý đất rẻo và các lô đất trống; việc xây dựng kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn... và giải trình liên quan đến các Tờ trình trình HĐND thành phố tại Kỳ họp lần này.

     Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tiến đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Sở trong thời gian vừa qua, đề nghị Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý các kiến nghị của Đoàn giám sát; hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục thu hồi đất năm 2020... Những kiến nghị, đề xuất của Sở, Ban sẽ xem xét, thẩm tra báo cáo tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019.

CÁC TIN KHÁC