BAN ĐÔ THỊ HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 17

1146

Phạm Trần Minh Tuyến
09-04-2021

     Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố diễn ra vào ngày 12/4 sắp đến, chiều ngày 08/4, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra một số nội dung theo lĩnh vực phân công do UBND thành phố trình. Đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Thành ủy viên, Trưởng Ban Đô thị chủ trì cuộc họp.

     Ban Đô thị HĐND thành phố được Thường trực HĐND thành phố phân công thẩm tra các Tờ trình của UBND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B (chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 36 thửa đất sau khi di dời mồ mả tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ; quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính xã Hòa Phong); danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021; kết quả triển khai nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng trình tại Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa IX.

     Tại cuộc họp, thành viên Ban cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị. Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng Ban Đô thị đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm tra của Ban và các sở ngành liên quan, đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Ban, hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC