BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP 11 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1028

Ban biên tập
11-07-2019

     Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng,

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

     Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

     Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố,

     Thưa các vị khách mời,

     Thưa toàn thể cử tri thành phố,

     Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

     Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, HĐND TP cũng đã nhất trí thông qua 59 báo cáo tờ tình và thông qua 26 Nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

     Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố.

     HĐNDTP xin chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh Thường trực HĐNDTP; Ủy viên UBNDTP và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu, với niềm tin của cử tri thành phố.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể cử tri thành phố,

     Kết quả kỳ họp đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND TP, UBND TP, của các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND TP và chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng từ khâu chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các tài liệu Kỳ họp; chủ động, đồng hành của các Ban trong thẩm tra và cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND TP…cho đến chương trình, nội dung, việc điều hành kỳ họp được sắp xếp, tổ chức khoa học, linh hoạt. Nội dung thảo luận và chất vấn đã được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố. Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, ngắn gọn, nhưng hiệu quả; phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và chính kiến của đại biểu trong thảo luận và chất vấn…qua đó đã chỉ ra các nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể, căn cơ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ đáp ứng phần nào sự mong đợi của cử tri và cũng đã được dư luận xã hội đánh giá tốt.

     Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận và đánh giá cao tính nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên UBND thành phố trong công chuẩn bị tài liệu, trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đặc biệt phát biểu tiếp thu giải trình của đồng chí Chủ tịch UBND TP.

     Tôi cũng biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Văn phòng và các Ban HĐND TP; tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND TP; sự phối hợp của các ngành có liên quan…tất cả đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đã được Kỳ họp thông qua. Theo đó, thời gian đến Thành phố tiếp tục kiên định, kiên trì chủ trương phát triển bền vững, thông minh, hài hòa, hướng đến sự hưởng thụ của người dân và cộng đồng, không vì phát triển nhanh, phát triển nóng, vì “chạy đua” với các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP mà ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ từ khâu phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đến cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra.

     Nhiệm vụ quan trọng và dài hạn là phải tập trung triển khai ngay Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị với những nội dung, kế hoạch hết sức cụ thể; đồng thời nỗ lực, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt, tập trung hoàn thành Quy hoạch chung vào chiến lược phát triển KT-XH đúng lộ trình đề ra một cách chất lượng; thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, nhất là các nôi dung cam kết tại “Chương trình Tọa đàm mùa Xuân”; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch; tiếp tục thực hiện nhất quán, hiệu quả Thông báo 331 trên tinh thần kiên trì, bền bỉ, từng bước khắc phục bất cập của quá trình đô thị hóa, tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân đã đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội nhất là các Chương trình thành phố “5 không” “3 có”, đề án giảm nghèo và các chính sách chăm lo gia đình chính sách người có công. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội các tệ nạn ma túy, cờ bạc, bảo kê... Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các giải pháp hiệu quả hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố và giảm thiểu tai nạn giao thông. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng thời chủ động xây dưng các chương trình, kế hoạch năm 2020 và trung hạn 2020-2025.

     Tôi đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, sâu sát, kịp thời để bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, hiệu quả các cam kết, các nội dung nghị quyết HĐND và đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

     Đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, cùng vào cuộc quyết liệt, đồng hành với các thành viên UBND TP trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề; công tác hậu giám sát; Chương trình HĐND với cử tri... Các Ban và các vị đại biểu HĐND thành phố xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng phát huy vai trò của từng vị đại biểu trong thời gian giữa hai Kỳ họp, nhất là tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND thành phố và việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Chúng ta đã và đang rất tự hào với những thương hiệu và sự yêu mến của bạn bè quốc tế, nhân dân cả nước dành tặng. Niềm tự hào đó chỉ sẽ được giữ vững và nhân lên khi chúng ta biết trân trọng quá khứ, hướng về phía trước với những định hướng phát triển đúng. Những chủ trương, quyết định hôm nay là sự tiếp tục kế thừa quá khứ, trân trọng lắng nghe, từng bước khắc phục các bất cập và hướng đến xây dựng thành phố phát triển thông minh và hài hòa.

     Để thực hiện thành công các chủ trương, quyết định mà chúng ta đã nêu ở trên đó là cả quá trình, không thể “một sớm, một chiều”; song, hơn bao giờ hết rất cần sự đồng thuận, đồng lòng, quyết tâm, của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Chúng ta đã trải qua một thời gian khó khăn trong phát triển và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc: Đảng nói dân tin, Chính quyền làm dân ủng hộ, Mặt trận vận động dân theo. Bài học đó vẫn còn giá trị và sẽ vẫn là nguồn lực quan trọng nhất để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết định trong thời gian đến. Trên tinh thần đó, tôi kêu gọi cử tri, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí với tình yêu và trách nhiệm với thành phố cùng đồng thuận, đồng lòng với các chủ trương của thành phố; chia sẻ khó khăn và quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu đề ra. Mỗi cán bộ công chức, người lao động trên từng cương vị công tác của mình hãy thể hiện tâm huyết, tình yêu thành phố và trách nhiệm của mình bằng bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hành động và chứng minh qua kết quả công việc cụ thể hằng ngày. Nhân dân và cử tri thành phố đang dành tình cảm, mong đợi và kỳ vọng vào hành động của chúng ta, song cũng sẵn sàng phê phán, chỉ trích nếu chúng ta không thực hiện đúng cam kết của mình. 

     HĐND đề nghị UBMTTQVN thành phố phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, luôn gắn bó trong hoạt động giám sát, kịp thời phản ánh và góp ý giúp HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng của mình; đặc biệt chủ trì triển khai quyết liệt Đề án Giám sát đại biểu dân cử; đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả của từng đại biểu, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND trong thời gian đến.

     Nhân dịp này, tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nhân dân, cử tri thành phố, các doanh nghiệp đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ những ý kiến quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố, nhất là đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện các chủ trương vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa quý vị đại biểu

     Thưa toàn thể cử tri thành phố

     Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa IX đã thành công tốt đẹp, thay mặt HĐND TP, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời hoạt động HĐND TP. Cảm ơn UBND TP, UBMTTQVN TP, các cơ quan liên quan và các đại biểu HĐND TP đã tích cực chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin về hoạt động của kỳ họp đến đồng bào và cử tri thành phố.

     Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thay mặt HĐND thành phố, tôi xin được gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh  binh và các gia đình có công trên địa bàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc.

     Một lần nữa, thay mặt Thường trực HĐND TP, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, các vị đại biểu HĐND TP, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Xin trân trọng cảm ơn./.

 

CÁC TIN KHÁC