BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP 15 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1066

Ban Biên tập
08-07-2020

     Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực;

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

     Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

     Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố,

     Thưa các vị khách mời,

     Thưa toàn thể cử tri thành phố,

     Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

     Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, HĐND TP cũng đã nhất trí thông qua 11 Nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

     Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Đô thị HĐNDTP và bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021.

     Tôi tin tưởng và hy vọng các vị được bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố và bổ nhiệm cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của đại biểu và cử tri thành phố.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Có thể nói, tiếp theo sự thành công 2 kỳ họp bất thường vừa qua, kết quả kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm, đồng hành của HĐND TP, UBND TP và các cơ quan liên quan trong việc vừa tập trung triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống và hỗ trợ kịp thời các đối tượng xã hội, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID, vừa duy trì và nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các chủ trương, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP năm 2020 cũng như tập trung xử lý các vướng mắc, bất cập trên các lĩnh vực đã kéo dài. Hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục đổi mới từ nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; chủ động, đồng hành của Thường trực, các Ban HĐNDTP trong thẩm tra, chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các tài liệu Kỳ họp và cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND TP… cho đến chương trình, nội dung, việc điều hành kỳ họp được sắp xếp, tổ chức khoa học, linh hoạt. Nội dung thảo luận và chất vấn được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố.

     Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận và đánh giá cao tính nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên UBND thành phố trong công tác chuẩn bị tài liệu, trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đặc biệt phát biểu tiếp thu giải trình của đồng chí Chủ tịch UBND TP.

     Tôi cũng biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Văn phòng và các Ban HĐND TP; tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND TP; sự phối hợp của các ngành có liên quan…tất cả đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và các nghị quyết khác đã được Kỳ họp thông qua.

     Nhiệm vụ quan trọng và dài hạn là phải tập trung tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, chú trọng một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm, đó là: 21 Chương trình, kế hoạch đã được Thành ủy ban hành; thực hiện các bước về Kế hoạch ngân sách giai đoạn 2021-2026 và đầu tư công trung hạn 2021-2026 để trình tại Kỳ họp cuối năm theo quy định; triển khai nghiêm túc Đề án Chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được Quốc hội thông qua; trên cơ sở Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể về: chương trình phát triển đô thị; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị…; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm, trọng điểm, nhất là khắc phục, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, về năng lực nhà tư vấn, nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các dự án; bám sát Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển KT-XH trong tình hình dịch COVID 19 được kiểm soát, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, các giải pháp cụ thể về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các phương án tái thiết, phục hồi năng lực các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chú trọng khôi phục, cơ cấu lại ngành, nguồn khách du lịch, các hoạt động dịch vụ phù hợp định hướng phát triển thành phố; tổ chức có hiệu quả Diễn đàn đầu tư 2020; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền các cấp.

     Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội nhất là triển khai Nghị quyết HĐNDTP về giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa; tổ chức hội nghị sơ kết, qua đó tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình thành phố “5 không” “3 có”, thành phố 4 an; Đề án giảm nghèo và các chính sách chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh kiềm chế, giảm thiểu tối đa các tệ nạn, tội phạm ma túy, trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc, băng nhóm, tín dụng đen... Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021; triển khai ngay, có hiệu quả các chủ trương giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài về giải ngân, về quy hoạch treo, về đất nông nghiệp không sản xuất được, về đất tăng thêm, ùn tắt giao thông, rác thải, chung cư xuống cấp, thực hiện Nghị định 79 của Chính phủ liên quan trả tiền nợ đất tái định cư...

     Tôi đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành ngay sau kỳ họp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, sâu sát, kịp thời để bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, hiệu quả các cam kết, các nội dung nghị quyết HĐND thành phố và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

     Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát; hậu giám sát; Chương trình HĐND với cử tri... Các Ban, tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng phát huy vai trò của từng vị đại biểu trong thời gian giữa hai Kỳ họp, nhất là tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND thành phố và việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những tồn tại, bất cập ngay trong thành phố… Những khó khăn, thách thức này đã và đang tác động rất lớn vào sự ổn định, phát triển của thành phố, vào đời sống, tâm tư của cử tri không chỉ nhiệm kỳ này mà còn ảnh hưởng nhiệm kỳ tiếp theo.

     Để giải quyết bài toán này là cả quá trình, không thể “một sớm, một chiều”, phải nhất quán, kiên định, kiên trì các chủ trương, quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển bền vững với lộ trình, bước đi thích hợp, có sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm trong triển khai thực hiện. Bên cạnh thuận lợi về các tiền đề mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, hiện nay, chúng ta đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XXII. Việc chuẩn bị tốt các văn kiện chính trị và nhân sự sẽ là nhân tố quan trọng làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo giai đoạn 2020 - 2025. Với chủ đề Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường sức mạnh đồng thuận, phát huy các động lực tăng trưởng, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”; Tôi đề nghị mỗi cán bộ công chức, người lao động trên từng cương vị công tác của mình, cho dù sắp đến sẽ nghỉ hưu theo chế độ hay tiếp tục công việc hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ tâm huyết, tình yêu thành phố trong thực thi công việc bằng bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hành động và chứng minh qua kết quả công việc cụ thể hằng ngày, góp phần tiếp tục xây dựng thành phố giàu đẹp và đáng sống. Tôi kêu gọi cử tri, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí với tình yêu và trách nhiệm với thành phố cùng chia sẻ khó khăn, đồng thuận và quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu đề ra.

     HĐND thành phố đề nghị UBMTTQVN thành phố phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, luôn gắn bó trong hoạt động giám sát, kịp thời phản ánh và góp ý giúp HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng của mình; đặc biệt chủ trì triển khai quyết liệt Đề án Giám sát đại biểu dân cử; đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả của từng đại biểu, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu trong thời gian đến. Phối hợp trong việc chủ động xây dựng, triển khai các Đề án, kế hoạch liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo các nghị quyết của Quốc hội và Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026.

     Nhân dịp này, tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nhân dân, cử tri thành phố, cộng đồng doanh nghiệp đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ những ý kiến quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố, nhất là đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID, sớm ổn định và phục hồi, phát triển KT-XH của thành phố.

     Thay mặt HĐND thành phố, tôi cũng xin được gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh  binh và các gia đình có công trên địa bàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

     Thưa quý vị đại biểu

     Thưa toàn thể cử tri thành phố

     Kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa IX đã thành công tốt đẹp, thay mặt HĐND TP, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời hoạt động của HĐND TP. Cảm ơn UBND TP, UBMTTQVN TP, các cơ quan liên quan và các đại biểu HĐND TP đã tích cực chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin về hoạt động của kỳ họp đến với cử tri thành phố.

     Một lần nữa, thay mặt Thường trực HĐND TP, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, các vị đại biểu HĐND TP, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC TIN KHÁC