BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP 12 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

1045

Ban biên tập
12-12-2019

     Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng,

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

     Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

     Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố,

     Thưa các vị khách mời,

     Thưa toàn thể cử tri thành phố,

     Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa IX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

     Kỳ họp đã tập trung phân tích, thảo luận 73 báo cáo, tờ trình. Với trên 33 ý kiến phát biểu, tranh luận tại tổ và 13 ý kiến tại hội trường các đại biểu đã ghi nhận, đánh gía cao nỗ lực của UBNDTP, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019, song cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, nhất là việc không đạt một số chỉ tiêu lớn, quan trọng; việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội; việc chưa đầu tư đúng mức cho phát triển bền vững…. Đồng thời, Kỳ họp đã phân tích kỹ và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, căn cơ, phù hợp và 28 Nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ thống nhất cao.

    Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố đã lựa chọn tập trung vào 03 nhóm vấn đề. Với 24 đại biểu chất vấn, gồm 44 nội dung chất vấn đi vào trọng tâm, trọng điểm, bám sát những tồn tại, bất cập, bức xúc kéo dài, đồng thời cũng truy vấn làm rõ đến cùng nguyên nhân, trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân… đã thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, vai trò đại biểu với cử tri thành phố. Đối với các vị lãnh đạo trả lời chất vấn lần nầy có vị tuy mới tiếp cận công việc người đứng đầu và lần đầu tiên trả lời chất vấn song cơ bản nắm chắc được vấn đề, có tâm huyết, tầm nhìn và quyết tâm trong hành động thông qua những giải pháp và cam kết cụ thể.

     Kỳ họp cũng đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự, theo đó đã cho thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu, bầu 01 Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, miễn nhiệm 01 Ủy viên UBND thành phố và bầu 04 Ủy viên UBND thành phố. Tôi tin tưởng với sự tín nhiệm cao của HĐNDTP, các vị được bầu lần nầy sẽ đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, xứng đáng với sự tin tưởng và mong đợi của đại biểu và cử tri.

    Kỳ họp lần nầy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, theo đó các tài liệu kỳ họp đã được UBND TP, các ngành liên quan chủ động chuẩn bị sớm, đúng thẩm quyền, quy định, thủ tục, đảm bảo tiến độ và chất lượng; các Ban HĐND TP chủ động, đồng hành, thẩm tra một cách khách quan, trách nhiệm và kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND TP. Chương trình, nội dung, điều hành kỳ họp khoa học, dân chủ; đặc biệt nội dung thảo luận và chất vấn được lựa chọn, phân chia hợp lý theo các nhóm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố.

    Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của HĐND thành phố ngày càng bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, đi vào thực chất, gắn bó lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thành phố; thực sự là đại diện cho tiếng nói của cử tri, những chính sách chung được thông tin rộng rãi giúp cử tri thuận tiện theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến. Trên cơ sở đó, HĐND TP trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị xác đáng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

     Kính thưa các đồng chí

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 -  2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, trong đó có Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiêm vụ giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời phải tạo tiền đề để thực hiện Nghị quyết 43 Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

     Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 thông qua đã bám sát tinh thần đó, để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

     HĐND TP đề nghị UBND TP và các thành viên UBND TP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã thông qua. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp trình ban hành Nghị quyết Quốc hội và Nghị định Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 43 Bộ Chính trị, hoàn chỉnh đúng tiến độ và có chất lượng Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện Chủ đề năm: “Tiếp tục thu hút đầu tư”, nhất là tổ chức thành công Tọa đàm Mùa xuân năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành du lịch và công nghiệp; đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm đúng tiến độ, hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong quá trình phát triển; chủ động triển khai xây dựng Đề án nguồn nhân lực chất lượng cao vào các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thành phố; tiếp tục thực hiện có hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính; tập trung xây dựng văn hóa văn minh đô thị gắn với chương trình 05 không, 3 có, thành phố 04 an…, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, kiên quyết loại bỏ tình trạng bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, cờ bạc, tăng cường quản lý tốt hoạt động người nước ngoài… Đồng thời, cần tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung Nghị quyết, cam kết chất vấn, kết luận của HĐND, TT HĐND thành phố còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các kiến nghị của cử tri thành phố chưa được thực hiện xong, nhất là vấn đề quy hoạch treo, đất nông nghiệp không sản xuất được, đất rẻo, quá tải bệnh viện; đảm bảo nước sinh hoạt, xử lý nước thải, ngập úng, xử lý chất thải rắn, các giải pháp chống ùn tắt giao thông, tệ nạn ma túy, tội phạm nước ngoài….

     Bài học kinh nghiệm sâu sắc mà chúng ta rút ra trong thời gian qua là sự nhất quán với chủ trương đúng đắn, tiếp tục kế thừa, ổn định; khắc phục các bất cập, đẩy nhanh phát triển hài hòa, bền vững; phải biết tập hợp, khơi dậy, tạo niềm tin, sự đồng tâm, đồng thuận, sự quyết liệt, quyết tâm của cán bộ, nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp, mỗi ngành người đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện Nghị quyết, phải thực sự là hạt nhân tiên phong, là niềm tin, là điểm quy tụ, tập hợp cán bộ, nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và địa phương mình cũng như nhiệm vụ chung. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải khoa học, sâu sát, quyết liệt và kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải cụ thể, rạch ròi; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, tình trạng trên nóng dưới lạnh trong tổ chức thực hiện; khắc phục tình trạng họp hành quá nhiều nhưng hiệu quả không cao và cần có giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp; phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, biết lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị, bức xúc của cử tri; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải nghiêm minh, kịp thời.

     HĐND TP kiến nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và giám sát trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xem xét công tác đánh giá, quy hoạch và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025.

     HĐND TP cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phải là những người đại diện xứng đáng của nhân dân, phải có tâm sáng, chính kiến, bản lĩnh, dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động của đại biểu, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phản ảnh và giám sát đến cùng việc xử lý của các cấp, các ngành về những tồn tại, bất cập và những vấn đề bức xúc trong cuộc sống mà cử tri quan tâm.

     HĐND TP giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có chất lượng, hiệu lực và hiệu quả giám sát chuyên đề; hậu giám sát; Chương trình HĐND với cử tri... Các Ban và các vị đại biểu HĐND thành phố xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng phát huy vai trò của tổ đại biểu, từng vị đại biểu trong thời gian giữa hai Kỳ họp, nhất là tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa, cam kết của các thành viên UBND thành phố và việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri.

     HĐND TP đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp chặt chẽ trong tập hợp, đoàn kết, tạo đồng thuận và đồng hành của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương của thành phố; kịp thời thông tin, phản ảnh, kiến nghị những hạn chế, bất cập, tồn tại; tăng cường gắn bó với đại biểu và giám sát hoạt động của HĐND các cấp nói chung, vai trò của các đại biểu nói riêng theo Đề án Giám sát đại biểu dân cử để HĐND các cấp và từng đại biểu thực sự là đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

     Kính thưa các đồng chí

     Thưa quý vị đại biểu

     Thưa toàn thể cử tri thành phố

     Kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa IX đã thành công tốt đẹp, thay mặt HĐND TP, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời đối với việc kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động HĐNDTP. Cảm ơn UBNDTP, UBMTTQVNTP, các cơ quan liên quan và các đại biểu HĐND TP đã tích cực chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin về hoạt động của kỳ họp đến đồng bào và cử tri thành phố.
     Trước thềm năm mới 2020 thay mặt Thường trực HĐND TP, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, các vị đại biểu HĐND TP, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm mới thắng lợi mới.

     Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC TIN KHÁC