Bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố khóa X đối với ông Lê Minh Trung

1428


14-06-2022

Sáng 14-6, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Căn cứ Quyết định số 531-QĐNS/TW ngày 04/6/2022 của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, HĐND thành phố đã thực hiện quy trình xem xét, bãi nhiệm theo thẩm quyền.

Tại Kỳ họp có 48/52 đại biểu dự. Qua bỏ phiếu kín, có 46/48 đại biểu tán thành bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố và 47/48 đại biểu đồng ý bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố và bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung.

Trước đó, tại kỳ họp vào ngày 26-5-2022 của Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Minh Trung đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên.

HỒNG QUÂN


CÁC TIN KHÁC