Bà Phan Thị Tuyết Nhung được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

1225


25-06-2021

Trong khuôn khổ kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND thành phố theo thẩm quyền. 

Theo đó, bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố khóa X.
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC