Bà Cao Thị Huyền Trân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố

1228


25-06-2021

Sáng ngày 25-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 51/51 đại biểu có mặt thành, chiếm tỉ lệ 98,08%, Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 47/51 đại biểu tán thành, chiếm 90,38%, bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa IX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa , nhiệm kỳ 2021-2026.

CÁC TIN KHÁC