57 trường hợp được lãnh đạo thành phố phê duyệt cho thuê, mua chung cư

252


30-01-2018

     Được sự thống nhất của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành Quyết định số 8644 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc bố trí cho 52 hộ thuê nhà ở tại Khu chung cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Sơn Trà; Quyết định số 8645/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc bố trí cho hộ ông Hoàng Văn Long thuê nhà ở tại Khu chung cư Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu; Quyết định số 8646/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách đăng ký mua căn hộ chung cư thu nhập thấp tại Dự án Nhà ở xã hội Nest Home  (đợt 5) và Quyết định số 8647 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách mua căn hộ thu nhập thấp do Nhà nước quản lý tại Dự án Nhà ở xã hội Nest Home (đợt 3), cụ thể như sau:

  1. Quyết định số 8644 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc bố trí cho 14 hộ thuê nhà ở tại Khu chung cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Sơn Trà

   2. Quyết định số 8645/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc bố trí cho hộ ông Hoàng Văn Long thuê nhà ở tại Khu chung cư Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu:CÁC TIN KHÁC