52 trường hợp được lãnh đạo thành phố phê duyệt cho thuê, mua chung cư

235


30-01-2018

     Được sự thống nhất của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7397/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc bố trí cho 39 hộ thuê nhà ở tại Khu chung cư A2 - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ; Quyết định số 7398/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách đăng ký mua căn hộ chung cư thu nhập thấp tại Dự án Nhà ở xã hội Nest Home  (đợt 2) và Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách mua căn hộ do Nhà nước quản lý tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông (đợt 5), cụ thể như sau:

Quyết định số 7397/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc bố trí cho 39 hộ thuê nhà ở tại Khu chung cư A2 - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ

Quyết định số 7398/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách đăng ký mua căn hộ chung cư thu nhập thấp tại Dự án Nhà ở xã hội Nest Home  (đợt 2)Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách mua căn hộ do Nhà nước quản lý tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông (đợt 5)


CÁC TIN KHÁC