22 trường hợp được lãnh đạo thành phố phê duyệt cho thuê, mua chung cư

244


30-01-2018

     Được sự thống nhất của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7976 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc bố trí cho 14 hộ thuê nhà ở tại Khu chung cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Sơn Trà; Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách đăng ký mua căn hộ chung cư thu nhập thấp tại Dự án Nhà ở xã hội Nest Home  (đợt 4) và Quyết định số 7975 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách mua căn hộ do Nhà nước quản lý tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông (đợt 7), cụ thể như sau:

 

1. Quyết định số 7975 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách mua căn hộ do Nhà nước quản lý tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông (đợt 7):     2. Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt danh sách đăng ký mua căn hộ chung cư thu nhập thấp tại Dự án Nhà ở xã hội Nest Home  (đợt 4):


     3.  Quyết định số 7976 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc bố trí cho 14 hộ thuê nhà ở tại Khu chung cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Sơn Trà:

CÁC TIN KHÁC