Tập trung công tác chỉnh đốn Đảng

     Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2012, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Lê Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy Văn phòng chủ trì Hội nghị; cùng với sự tham gia của các đảng viên và quần chúng tại cơ quan.

Xem tiếp
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2014 để nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012-2014 và bầu cử đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Xem tiếp
Cần thể hiện chất Đoàn trong công tác chuyên môn

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2012, Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ IV (2012-2014).

Xem tiếp
Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2012 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng

  Ngày 20/1/2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng.

Xem tiếp