Tập trung chăm lo đời sống cho người lao động cơ quan

Vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2016, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND thành phố, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố, các đồng chí trong Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND thành phố. Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng và đồng chí Lê Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp
Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư, thông tin phản ánh qua Đường dây nóng.

   Từ ngày 19/8/2016 - 19/9/2016, Đường dây nóng của Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận, xử lý 357 thông tin phản ánh của công dân (chuyển cho cơ quan chức năng xử lý đối với 284 thông tin, xử lý trực tiếp 78 thông tin, tham mưu xử lý bằng văn bản 05 thông tin).

Xem tiếp
Tổ chức cho các cháu thiếu nhi gặp mặt, vui chơi Tết Trung thu

      Nhân dịp Tết Trung thu 2016, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND thành phố đã chủ trì, phối hợp với Chi đoàn tổ chức buổi gặp mặt, vui chơi cho các cháu là con của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tại Khu vui chơi Helio, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Xem tiếp
Tình hình xử lý thông tin đường dây nóng và đơn thư

     Trong thời gian từ ngày 24/4/2015 đến ngày 08/5/2015, Đường dây nóng của Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 94 thông tin phản ánh của công dân.

Xem tiếp
Tình hình xử lý thông tin đường dây nóng và đơn thư công dân (từ ngày 13/3/2015 đến ngày 27/3/2015)

     Thời gian qua, Đường dây nóng đã tiếp nhận 122 thông tin phản ánh

Xem tiếp
Công tác dân nguyện tháng 03 năm 2015 của Đoàn ĐBQH thành phố

     Từ ngày 01/3/2015 đến ngày 30/3/2015, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp 11 lượt công dân đến phản ảnh, kiến nghị, xin cứu xét một số vấn đề cụ thể. Đoàn đã tiếp nhận 25 đơn, thư và đã xử lý xong, đạt tỷ lệ 100%. Đoàn cũng đã nhận được 07 văn bản của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thông báo kết quả xử lý, giải quyết đối với các đơn thư Đoàn đã chuyển đến đề nghị giải quyết theo thẩm quyền.

Xem tiếp
ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015-2017

     Chiều ngày 26/3/2015, Chi bộ 3 tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2017. Tất cả Đảng viên và quần chúng là đối tượng đảng thuộc Chi bộ 3 đều tham dự.

Xem tiếp
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 1trong nhiệm kỳ 2015-2017

     Sáng ngày 25/3/2015, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có đồng chí Phạm Hữu Hoa và đồng chí Lê Thanh Sơn. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Xuân Thắng - Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Xem tiếp
ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2015 – 2017

     Chiều ngày 24/3/2015, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Huỳnh Bá Cử và đồng chí Phan Thị Thúy Linh chủ trì Đại hội. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Xuân Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, đại diện cấp ủy Chi bộ 1 và Chi bộ 3 và 13/14 Đảng viên của Chi bộ 2.

Xem tiếp
Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện trong toàn cơ quan về 04 nội dung lớn

     Vào chiều ngày 20/3/2015, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Xem tiếp