Tích hợp là chuyện của tương lai

Việc tích hợp quy hoạch xây dựng (quy hoạch không gian) vào quy hoạch tổng thể là xu hướng tất yếu. Khẳng định điều này, song trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, một số chuyên gia cũng lưu ý, đó là câu chuyện của tương lai

Xem tiếp
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬTTỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH “THÀNH PHỐ 4 AN”

Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH_QPAN năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Xem tiếp
Sống có lý tưởng

Tháng 3-Tháng thanh niên, nghĩ về thời thanh niên

Xem tiếp