TẠO DỰNG ĐÔ THỊ GIÀU BẢN SẮC

Mặc dù tiêu chí cụ thể để khẳng định như thế nào là một thành phố giàu bản sắc vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên có thể hiểu một cách đơn giản, một thành phố bản sắc đồng nghĩa với việc thành phố đó còn lưu lại trong ký ức mỗi người những hình ảnh rất đặc trưng để có thể kể lại, hay nhắc đến, hay níu kéo để quay về. Cái lưu lại ấy càng rõ nét, càng không lẫn vào đâu, càng bền chặt qua thời gian thì thành phố đó càng đậm đà về bản sắc là điều tất yếu.


Xem tiếp
Tích hợp là chuyện của tương lai

Việc tích hợp quy hoạch xây dựng (quy hoạch không gian) vào quy hoạch tổng thể là xu hướng tất yếu. Khẳng định điều này, song trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, một số chuyên gia cũng lưu ý, đó là câu chuyện của tương lai

Xem tiếp