HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÃ BAN HÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH KỊP THỜI, HỢP LÒNG DÂN

     Hơn 2 năm thành phố căng mình chống dịch. Vẫn còn rất rất nhiều những khó khăn chất chồng theo thời gian từ mưu sinh, từ cuộc sống, từ chuyện cơm, áo hằng ngày. Song, với những chính sách an sinh xã hội của thành phố đã phần nào hỗ trợ khó khăn, đồng hành cùng gian khó, mà hơn hết, chính là những sẻ chia hết sức kịp thời, ấm lòng để mọi người cùng nắm chặt tay nhau vượt qua đại dịch.

Xem tiếp
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

     Sau thời gian triển khai Chương trình hành động số 17 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/W về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND thành phố đã có sự chủ động, vào cuộc quyết liệt, tổ chức triển khai khẩn trương, bước đầu có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xem tiếp
NGHĨA TÌNH BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO

Ban Pháp Chế HĐND quận Hải Châu, Khối Dân Vận Đảng ủy phường Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Tây Giang vừa có chuyến tình nguyện thăm và tặng quà cho 3 bản Tà Vàng, Ta Loong, Ba Bing của huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. Đây là thôn bản nằm giáp ranh với huyện Tây Giang, Quảng Nam, Việt Nam. Chuyến tình nguyện này thể hiện tình đoàn kết sẻ chia những khó khăn với đồng bào Cơ Tu quốc tịch Lào đang sinh sống ở các bản giáp ranh này.

Xem tiếp
ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA THỂ THAO CƠ SỞ

Cùng với sự phát triển năng động của thành phố, đời sống tiện ích của người dân mỗi ngày càng được nâng cao. Song hành với đó, đời sống tinh thần luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người dân. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nên đời sống tinh thần đó chính là các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Xem tiếp
XÃ HỘI HÓA VÀ NHỮNG BẤT CẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Năm 2016 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 về việc Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố và các Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2018, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 về việc bổ sung nội dung của Quyết định 11/2016/QĐ-UBND, trong đó, chính sách chủ yếu của thành phố để kêu gọi xã hội hóa là miễn, giảm tiền thuê đất.

Xem tiếp
QUẢN LÝ CONDOTEL, BÀI TOÁN NHIỀU ẦN SỐ

Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng với các loại hình sản phẩm đa dạng, trong đó có loại hình căn hộ du lịch (condotel).

Xem tiếp
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

     Mở đầu

     Hiện nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước những thách thức to lớn của thời đại như sự biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải sử dụng có trách nhiệm các nguồn lực của mình, đặc biệt là nguồn lực tự nhiên và nhân văn. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch theo hướng bền vững trở thành xu thế chung và cũng là giải pháp tối ưu cho việc phát triển ngành du lịch.

 

Xem tiếp
TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Sứ mệnh của người đại biểu

     Từ Hiến pháp Việt Nam năm 1980 (Điều 119), Hiến pháp năm 1992 (Điều 122) và được sửa đổi bổ sung năm 2001 (Điều 121); cho đến Hiến pháp mới nhất hiện hành năm 2013 (Điều 115), đều có định nghĩa và quy định vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Đặc biệt, trong Luật Tổ chức HĐND và UBHC (Ủy ban hành chính) năm 1962, cho đến Luật Tổ chức HĐND và UBND qua các năm, ban hành mới nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng dành riêng một Chương (Mục) kèm theo quy định tại nhiều điều (khoảng 09 đến 14 điều) về các nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến đại biểu HĐND. Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho thấy thời gian càng về sau thì việc quy định vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn đối với đại biểu HĐND ngày càng rõ ràng, cụ thể hơn. Càng không ngẫu nhiên khi các quy định pháp luật hiện hành sớm bổ sung quy định cụ thể liên quan đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc thôi làm nhiệm vụ đối với các đại biểu không đảm bảo được các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Xem tiếp
CẦN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trong công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã có Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 10/4/2017  về việc phân cấp, giao quyền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng (HĐGPMB) của các quận, huyện. Qua quá trình thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được về cách thức, nội dung, thời gian, từng công đoạn cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đơn giản hóa thủ tục hành chính thu hồi đất góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này còn nhiều tồn tại, hạn chế làm cho công tác giải tỏa, đền bù và bố trí tại định cư chậm tiến độ, nhiều dự án kéo dài, nhiều dự án đã được ghi vốn trong kế hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện.

Xem tiếp
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí chiến lược về Kinh tế -Xã hội, An ninh - Quốc phòng đối với khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển và sân bay quốc tế, nguồn tài nguyên du lịch phong phú, bờ biển đẹp, nằm ở tâm điểm đến các di sản Thế giới của Miền Trung và độ dày lịch sử, văn hoá tạo cho Đà Nẵng nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển du lịch, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Xem tiếp