TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 31-10-2018

     Liên quan đến việc xin gia hạn giấy phép khai thác đối với một số mỏ đá trên địa bàn huyện Hòa Vang

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 29-10-2018

     Tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND thành phố tuần 44, Thường trực HĐND thành phố đã giao các Ban HĐND thành phố tăng cường giám sát, tham mưu Thường trực HĐND thành phố về một số nội dung sau:

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 24-10-2018

     Về việc chuẩn bị chương trình “HĐND với cử tri” trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018:

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 23-10-2018

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 665/HĐND-VP ngày 22/10/2018 gửi Thường trực HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên UBND thành phố đề nghị gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND thành phố.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 22-10-2018

     1. Chiều ngày 19/10/2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường). Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự; xem xét, thảo luận báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố theo thẩm quyền.

Xem tiếp
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền điạ phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền; nghe báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Xem tiếp
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách mời!

Xem tiếp
KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

     Chiều ngày 19/10/2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường). Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự; xem xét, thảo luận báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố theo thẩm quyền.

Xem tiếp
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân TP và các vị khách mời!

Xem tiếp
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2018 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2018 của Thường trực HĐND thành phố.

Xem tiếp