THÔNG BÁO KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

     Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, sơ kết hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Xem tiếp
THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 5

Sáng 12.10.2018, Ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Kom Tum, với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp cúc cử tri và hoạt động giám sát đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri”.

Xem tiếp
TỔNG HỢP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 12-10-2018

     1. Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018, nhằm chuẩn bị và phục vụ chu đáo Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, ngày 11/10/2018, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 657/HĐND-VP gửi UBND thành phố; lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND thành phố về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và các kiến nghị cử tri chậm giải quyết từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố tiến hành giám sát theo lĩnh vực công tác và địa bàn ứng cử đối với các nội dung nêu trên; UBND thành phố đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chậm tiến độ theo Nghị quyết, Thông báo kết luận và các ý kiến cử tri chậm giải quyết, báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 10-10-2018

Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021:

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 03-10-2018

     1. Liên quan việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Dự án Bana Hill Resort & Residences và Dự án Quần thể du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ theo Công văn số 7321/UBND-SXD ngày 21/9/2018 của UBND thành phố, ngày 02/10/2018, Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 650/HĐND-ĐT  cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo tại Công văn trên của UBND thành phố.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 02-10-2018

     Ngày 02/10/2018, Đảng đoàn HĐND thành phố đã có Công văn số 60 -CV/ĐĐ báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị với Thường trực Thành ủy liên quan đến chủ trương mở lối xuống biển và thu hồi đất xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng tại khu vực biển phía Đông thành phố. Theo đó, đề nghị Thường trực Thành ủy có ý kiến với Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố một số nội dung sau:

Xem tiếp
CẦN CÓ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT SỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP

Sáng ngày 25/9/2018 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018; đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA-THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 07/9/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3919/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa-Thể thao thành phố thay thế cho Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 28/6/2017.

Xem tiếp