PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách mời!

Xem tiếp
KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

     Chiều ngày 19/10/2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường). Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự; xem xét, thảo luận báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố theo thẩm quyền.

Xem tiếp
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân TP và các vị khách mời!

Xem tiếp
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10/2018 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2018 của Thường trực HĐND thành phố.

Xem tiếp
THÔNG BÁO KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

     Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, sơ kết hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Xem tiếp
THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 5

Sáng 12.10.2018, Ban Công tác Đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Kom Tum, với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp cúc cử tri và hoạt động giám sát đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri”.

Xem tiếp
TỔNG HỢP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 12-10-2018

     1. Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018, nhằm chuẩn bị và phục vụ chu đáo Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, ngày 11/10/2018, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 657/HĐND-VP gửi UBND thành phố; lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND thành phố về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và các kiến nghị cử tri chậm giải quyết từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố tiến hành giám sát theo lĩnh vực công tác và địa bàn ứng cử đối với các nội dung nêu trên; UBND thành phố đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chậm tiến độ theo Nghị quyết, Thông báo kết luận và các ý kiến cử tri chậm giải quyết, báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 10-10-2018

Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021:

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 03-10-2018

     1. Liên quan việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Dự án Bana Hill Resort & Residences và Dự án Quần thể du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ theo Công văn số 7321/UBND-SXD ngày 21/9/2018 của UBND thành phố, ngày 02/10/2018, Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 650/HĐND-ĐT  cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo tại Công văn trên của UBND thành phố.

Xem tiếp