ĐẢNG ỦY CƠ QUAN HĐND THÀNH PHỐ: PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

     Chiều ngày 6/11, Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy Cơ quan HĐND thành phố đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trương Thị Vân.

Xem tiếp
CẦN CHỦ ĐỘNG, NẮM BẮT, PHÂN TÍCH, DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

     Thực hiện Chương trình giám sát năm 2018, sáng ngày 02/11/2018, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Công an thành phố về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 01-11-2018

     Liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về ngân sách địa phương 2017

Xem tiếp
GIÁM SÁT THỰC TẾ TRUNG TÂM BÓNG ĐÁ TẠI THÔN ĐÀ SƠN VÀ HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC RỈ RÁC TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN

     Sáng 1/11, đồng chí Nguyễn Nho Trung, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã có buổi đi kiểm tra giám sát thực tế tại khu đất Trung tâm bóng đá tại thôn Đà Sơn, quận Liên Chiểu, giám sát hệ thống xử lí nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Đô thị, Ban Văn hóa-Xã hội, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Bí thư quận Liên Chiểu.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 31-10-2018

     Liên quan đến việc xin gia hạn giấy phép khai thác đối với một số mỏ đá trên địa bàn huyện Hòa Vang

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 29-10-2018

     Tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND thành phố tuần 44, Thường trực HĐND thành phố đã giao các Ban HĐND thành phố tăng cường giám sát, tham mưu Thường trực HĐND thành phố về một số nội dung sau:

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 24-10-2018

     Về việc chuẩn bị chương trình “HĐND với cử tri” trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018:

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 23-10-2018

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 665/HĐND-VP ngày 22/10/2018 gửi Thường trực HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên UBND thành phố đề nghị gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND thành phố.

Xem tiếp
TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 22-10-2018

     1. Chiều ngày 19/10/2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường). Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự; xem xét, thảo luận báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố theo thẩm quyền.

Xem tiếp
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền điạ phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền; nghe báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Xem tiếp