THĂM, TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM NHÂN DỊP QUỐC TẾ THIẾU NHI

Sáng ngày 31/5/2018, ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng. Cùng đi có ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố.

Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành các văn bản: Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018;  Bộ Tài chính ban hành các văn bản: Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 20/4/2018 về việc đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán nămThông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Xem tiếp
QUAN TÂM XEM XÉT, GIẢI QUYẾT SỚM NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2018, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị Liên Chiểu đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với Công nhân - Người lao động trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Xem tiếp
GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ XÃ HỘI BẦU BÀNG

Chiều ngày 22/5, đại diện lãnh đạo các Ban Văn hóa-Xã hội, Pháp chế và Đô thị đã có buổi làm việc và đi thực tế tình hình hoạt động của Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng.

Xem tiếp
TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 22/5/2018, Tổ Đại biểu số 4 HĐND quận Hải Châu đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về công tác quản lý cư trú và khách du lịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn các phường Thạch Thang, Thanh Bình và Thuận Phước. Tham dự buổi tiếp xúc có một số đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng trên địa bàn quận Hải Châu; Thường trực UBMTTQVN quận Hải Châu; Trường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN và đông đảo cử tri trên địa bàn 03 phường trên.

Xem tiếp
HỌP GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Theo Kế hoạch giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, sáng ngày 18/5/2018, Đoàn giám sát của HĐND thành phố tổ chức họp các thành viên trong Đoàn để thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề này. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố, Ban Thường trực UBMTTVN thành phố và một số chuyên gia.

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỚI CỬ TRI” LẦN THỨ 3

Sáng ngày 14/5/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri"; trước kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND thành phố. Đồng chí; Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự Chương trình có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố và Văn phòng UBND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND các quận huyện và gần 30 cử tri thành phố.

Xem tiếp
PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 5/2018 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2018 của Thường trực HĐND thành phố.

Xem tiếp
TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HĐND TỈNH NINH THUẬN

Vào sáng ngày 27/4/2018, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của HĐND tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Tô Văn Hùng, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì. Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế và lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng.


Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI CHÍNH

Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, hàng không, giao thông đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia; Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017. Nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan, Ban Biên tập Website thông tin của HĐND thành phố xin thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và truy cập vào địa chỉ website: WWW.chinhphu.vn (Mục văn bản quy phạm pháp luật) hoặc: WWW.mof.gov.vn (Mục văn bản pháp quy) để nghiên cứu và áp dụng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xem tiếp