Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã Hòa Châu

   Vào các ngày 05, 06 và 08/12/2016, các tổ đại biểu HĐND xã Hòa Châu đã tổ chức tiếp xúc với cử tri tại 08 thôn thuộc địa bàn xã Hòa Châu, Hòa Vang.

Xem tiếp