Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường

     Chiều ngày 25/6/2015, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp Ban thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban VH-XH chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và đại diện các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND và Văn phòng UBND thành phố.

Xem tiếp
Ban Văn hóa-Xã hội làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

     Sáng ngày 09/6/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2015.

Xem tiếp
Đoàn giám sát làm việc với Sở Y tế thành phố

     Sáng ngày 05/6/2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Y tế về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp
Đoàn giám sát làm việc với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

     Chiều 2/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế quận Thanh Khê về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp
Đoàn giám sát làm việc với Lãnh đạo Trạm y tế phường Xuân Hà

     Sáng ngày 22/5/2015, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố chủ trì đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trạm y tế phường Xuân Hà về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp
Đoàn giám sát làm việc với Lãnh đạo Trạm y tế phường Hòa An

     Sáng 21/5/2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do lãnh đạo Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố chủ trì đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trạm y tế phường Hòa An về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp
Đề nghị tăng ngân sách nhà nước đầu tư cho chăm sóc sức khỏe ban đầu.

     Sáng 12/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Trạm y tế phường Thanh Bình về nội dung giám sát chuyên đề “tình hình hoạt động của các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp
Đoàn giám sát chuyên đề y tế xã, phường làm việc với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

     Sáng 7/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Xem tiếp
Đề nghị phát huy hơn nữa nội lực của Trạm y tế xã Hòa Phú

     Sáng ngày 6/5/2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Trạm y tế xã Hòa Phú về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp
Triển khai nội dung giám sát chuyên đề y tế xã, phường tại Trạm y tế xã Hòa Tiến

     Sáng 5/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Trạm y tế xã Hòa Tiến về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Xem tiếp