Quận Hải Châu tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015

Sáng ngày 06/3/2015, quận Hải Châu tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2015, đợt giao quân lần này có 145 thanh niên trên địa bàn quận lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các tân binh đều đảm bảo sức khoẻ, phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa theo chỉ tiêu quy định; trong đó sức khỏe loại 1 có 40 thanh niên, sức khỏe loại 2 có 72 thanh niên, sức khỏe loại 3 có 33 thanh niên; về trình độ học vấn, đại học có 03 thanh niên, cao đẳng là 29 thanh niên, trung cấp chuyên nghiệp 12 thanh niên, cấp 3 là 77 thanh niên, cấp 2 là 24 thanh niên; về phẩm chất chính trị có 02 đảng viên. Công tác giao nhận quân diễn ra nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Xem tiếp
Tòa án nhân nhân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015

     Ngày 28/01/2015, Tòa án nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015, tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Viện kiểm sát thành phố, Công an thành phố, Hội thẩm nhân dân thành phố.

Xem tiếp
Quan tâm rà soát, theo dõi, đôn đốc các vụ án đã tạm đình chỉ để sớm đưa ra xét xử, giải quyết

  Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Tòa án nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Tập trung chấn chỉnh, khắc phục, đổi mới công tác Thi đua khen thưởng

    Chiều ngày 07/11/2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Nội vụ thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Cần quan tâm công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức quận, huyện, phường, xã.

     Sáng ngày 23/10/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực người có công tại đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2014; đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng Ban Pháp chế, Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố làm việc với Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu

     Chiều ngày 12/9/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận Hải Châu về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2014; đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Cần quan tâm hơn nữa mối quan hệ trong công tác cấp giấy phép xây dựng

     Sáng ngày 05/9/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Phòng Quản lý đô thị quận Ngũ Hành Sơn về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng trong 08 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính

     Sáng ngày 04/9/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với UBND phường Hòa Hải về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực người có công tại đơn vị trong 8 tháng đầu năm 2014; đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Tư pháp thành phố về tình hình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

     Chiều ngày 05/6/2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Tư pháp thành phố về tình hình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014; đồng chí Tạ Tự Bình, Phó trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án thành phố năm 2013.

      Chiều ngày 22/5/2014, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với TAND quận Ngũ Hành Sơn về tình hình và chất lượng công tác giải quyết và xét xử các loại án trong 6 tháng đầu năm 2014; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp